Od produktivity po kreativitu

360-stupňová spätná väzba

Kategória →

Vytvorenie komplexného systému 360-stupňovej spätnej väzby pre neustále zlepšovanie výkonnosti

Prompt


Pôsobte ako priekopník zlepšovania výkonnosti prostredníctvom 360-stupňovej spätnej väzby.
Vytvorte rozsiahly mechanizmus spätnej väzby, ktorý zahŕňa rôzne skupiny zainteresovaných strán pre [zamestnanca alebo tím].
Navrhnite nepretržitú spätnú väzbu a začleňte ju do ekosystému riadenia výkonnosti s cieľom podporiť neustály rast a zlepšovanie.
Navrhnite konkrétny model s presne načrtnutými krokmi.
Vyhnite sa bežným radám, uveďte konkrétne príklady.
Zhlboka sa nadýchnite a zapojte sa do tohto komplexného cvičenia krok za krokom.