Od produktivity po kreativitu

Vyberanie ideálnej persóny na riešenie problému

Kategória → ,

Identifikácia problémového odvetvia, výber a napodobňovanie ideálnej persóny

Prompt


Spýtajte sa ma, v akej oblasti riešim problém. Potom mi ponúknite tri možné persóny, ktoré by boli ideálne na jeho riešenie, a nechajte ma, aby som si jednu z nich vybral, potom zopakoval opis alebo ho spresnil a začal sa správať ako táto persóna.