Od produktivity po kreativitu

Vysvetľovanie myšlienok jednoduchými slovami

Kategória → ,

Vysvetlenie nešpecifikovaného konceptu alebo myšlienky, zjednodušenie, príklady reálnej aplikácie

Prompt


Vysvetlite koncept [vložte koncept alebo myšlienku] jednoduchými slovami a uveďte relevantné príklady, ako ho možno aplikovať v reálnej situácii. Zjednodušte zložité pojmy alebo koncepty.