Od produktivity po kreativitu

Vytvorenie produktovej fotografie pre katalóg

Kategória → ,

Detailná fotografia objektu pre katalóg, s čistým sivým pozadím a jasným osvetlením

Prompt


Odfotografujte [vložte objekt] pre predajný katalóg, pričom sa zamerajte len na [vložte objekt] bez ďalších vizuálnych prvkov. Vycentrujte [vložte objekt], plne viditeľný, s vysokým detailom, aby ste zdôraznili jeho dizajn a kvalitu. Na dosiahnutie čistého a profesionálneho vzhľadu použite obyčajné sivé pozadie. Zamerajte sa na prirodzené, jasné osvetlenie, aby ste zvýraznili vlastnosti [vložte objekt].