Od produktivity po kreativitu

Zlatý kruh Simona Sineka

Kategória → , ,

Analyzujte tému pomocou Zlatého kruhu: dôležitosť (Prečo), metódy (Ako), podrobný opis (Čo), vplyv na dôveru (Záver)

Prompt


Analyzujte [zadaný koncept alebo tému] prostredníctvom aplikácie Zlatý kruh Simona Sineka, pričom začnite introspekciou jeho základných princípov.
PREČO: Prečo je [téma] dôležitá? Aký je jej hlavný účel? Aké by mali byť jej základné hodnoty?
AKO: Ako [téma] napĺňa tento účel? Aké metódy alebo postupy používa na dosiahnutie svojho účelu? V čom je jedinečná?
ČO: Čo presne je [téma]? Podrobne opíšte produkt, službu alebo koncept a uveďte, ako súvisí s otázkami „Prečo“ a „Ako“.
ZÁVER: Zamerajte sa na vplyv, ktorý môže mať zdôraznenie „Prečo“ na vytvorenie dôvery a lojality u osôb spojených s témou.