Od produktivity po kreativitu

Zvyšovanie efektivity cez systémové myslenie

Kategória → ,

Trojkrokový proces systémového myslenia na efektívnejšie riešenie problémov

Prompt


Ako odborník na komplexné systémové myslenie podniknite nasledujúce kroky na zvýšenie svojej efektivity.
KROK 1: Myšlienky: Na jednotlivé šesťuholníky si zapíšte kľúčové myšlienky týkajúce sa [téma].
KROK 2: Viacsmerové prepojenia: Nájdite prepojenia medzi týmito šesťuholníkmi a umožnite myšlienkam prúdiť viacerými smermi.
KROK 3: Neočakávané poznatky: Použite tento nelineárny prístup na identifikáciu oblastí, v ktorých sa objavujú neočakávané poznatky. Pracujte so vzájomne prepojenými myšlienkami, aby ste získali hlbšie pochopenie vzájomne súvisiacich konceptov.
Zhlboka sa nadýchnite a začnite pracovať s problémom krok za krokom.